Thursday, July 06, 2006


Guns Save Lives!

ผมไปพักผ่อนที่อเมริกาเยี่ยมน้องสาวเกือบสองสัปดาห์ก็กลับมาเมืองไทยด้วยความสบายในอารมณ์ขึ้นเยอะ วันหนึ่งระหว่างที่อยู่บน San Diego Freeway ก็เห็นรถคันนี้วิ่งอยู่ข้างๆ ที่น่าสนใจก็คือสติกเกอร์ที่เห็นนี่แหละครับ

ถึงทุกวันนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่า Guns Save Lives ยังไง ผ่าเหอะ

No comments: