Saturday, June 10, 2006

เอา ร.เรือ กลับคืนมา

ในวันที่ 9 มิถุนายน ผมชมการถ่ายทอดการกล่าวถวายพระพรโดยนายกรัฐมนตรีกับประธานศาลฎีกาที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมก็รู้สึกตะหงิดๆ ขึ้นมา

ไม่ใช่เพราะเหตุผลการเมืองหรอกนะครับ แต่เพราะทั้งสองท่านพูดไทยไม่ชัด

คือแบบลิ้นแข็งเอามากๆ ร.เรือ กลายเป็น ล.ลิง แทบทุกตัว

แบบว่าถ้าจะให้พูดว่า "ไทยรักไทย" ผมเชื่อว่าท่านจะพูดออกมาเป็น "ไทยลักไทย" (ซึ่งในกรณีของท่านนายกฯ อาจจะตรงกับความจริงก็ได้)

ในเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองออกเสียงภาษาตัวเองไม่ชัดแล้ว นับประสาอะไรกับคนไทยอีกล้านๆ คน

จงอย่าเป็นอย่างท่านทั้งสองนี้เลย

ถ้าคุณริอ่านอยากจะเก่งภาษาอังกฤษ คุณต้องแยกแยะและออกเสียงสองเสียงนี้ให้ได้ก่อนครับ

ต้องพูดว่า "ฉันรักเธอ" ให้ได้ ไม่ใช่ "ฉันลักเธอ" (คุณสุภาพ คลี่ขจาย โปรดทราบ ปกติคุณออกเสียงชัดเจนดีอยู่แล้ว แต่ไม่ทราบว่าทำไมคำว่า "รัก" ถึงได้กลายเป็น "ลัก" ทุกทีไป)

ต้องพูดว่า "มโหฬาร" ให้ได้ ไม่ใช่ "มโหราน" (ตัว ฬ.จุฬา ออกเสียงเหมือน ล.ลิง ครับ)

ต้องพูดว่า "ทรงพระเจริญ" ให้ได้ ไม่ใช่ "ทรงพะจะเลิน"

ก่อนที่เราจะเป็นเสือไบ (bilingual) ได้ ต้องพูดภาษาตัวเองให้ชัดก่อนครับ

ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนว่าได้ว่า ดูสิ ภาษาตัวเองยังไม่ได้ มากระแดะดีดดิ้นตวัดลิ้นเป็นภาษาต่างชาติ

No comments: