Sunday, May 12, 2013

Life of ?

เวลามีคนถามผมว่าได้แรงบันดาลใจจากไหน ผมมักจะนึกถึงหนังสือ Life of Pi ของ Yann Martel (ซึ่งสร้างเป็นหนังฮอลลีหวุดและออกมาเป็น DVD แล้ว) ที่ถามกลับว่า แล้วคุณอยากจะฟังคำตอบแบบไหน

อ่านหนังสือเล่มนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นนิยายกึ่งนิทาน แต่ตอนจบทำให้ต้องกลับไปคิดใหม่ตั้งแต่ต้นว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนั้นตรงกับ "ความจริง" จุดไหน อย่างไร

เป็นหนังสือที่อ่านง่าย ไม่ยาวมาก เมื่อมาสร้างเป็นหนังก็ดูง่าย ฉากสวยเพลินตา

เพลงที่ผมโหลดขึ้น YouTube ล่าสุดนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่มีคนสงสัยว่าใครเป็นแรงดลใจให้แต่ง (เป็นเพลงที่มีหน้าของตัวเองด้วย!)

แต่คำตอบก็คงขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะฟังคำตอบแบบไหน

No comments: