Wednesday, June 06, 2012

Be the change

เวลาผมเจอเพื่อนๆ เรามักจะโอดครวญกันเรื่องคุณภาพของนักการเมืองไทย หันไปไหนก็มองไม่เห็นพระเอกที่จะขี่ม้าขาวมาช่วยกู้บ้านเมือง

ก็เลยนึกถึง campaign slogan (แคมเพ้น สโล่กั่น) = คำขวัญหาเสียงของ Barack Obama (บาร้าค โอบ๊าหม่า) เมื่อ 4 ปีที่แล้วที่ยืมมาจากมหาตมะ คานธี ว่า Be the change you wish to see in the world. = จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการจะเห็นในโลก


เรามองรอบตัวก็เห็นปัญหามากมาย แล้วเราก็หวังว่าจะมี "คนดี" มาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยลืมว่าในโลกแห่งความเป็นจริงคนดีอาจจะขาดคุณสมบัติอย่างอื่นที่ผู้นำพึงมี เช่นความฉลาด ความขยัน ความอึด และที่สำคัญคือความสามารถในการบันดาลใจคนทั้งชาติให้คล้อยตาม

เราแต่ละคนอาจขาดคุณสมบัติเหล่านั้น แต่ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ แก้ไขปัญหาทีละจุดสองจุด ทำตัวเองให้เป็น part of the solution = ส่วนหนึ่งของคำตอบ ไม่ใช่ part of the problem = ส่วนหนึ่งของปัญหา ไม่แน่นะครับ บ้านเมืองอาจจะดีขึ้นได้โดยเราไม่ต้องออกไปเยิ้วๆ กลางถนนก็ได้

ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เคารพกฎจราจร สอนหนังสือเด็กยากจน ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความสุภาพ เคารพรัก ใครทำดีกับเราก็ pass it forward = ส่งต่อไปข้างหน้า

ลองคิดดูสิครับว่ามีอะไรอีกบ้างที่เราแต่ละคนจะทำได้เพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้น แล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะให้สิ่งดีๆ เหล่านี้แพร่ระบาดไปทั่วสังคม แทนที่จะปล่อยให้สังคมมีแต่ความโกรธเกลียดอย่างเช่นทุกวันนี้

2 comments:

Weerayut TABNGEN said...

ขอบคุณครับ สำหรับความรู้

Anonymous said...

I like the sentence:Be the part of solution not the part of problem.It is true that we should do something even a very small good action for our society.