Sunday, December 20, 2009

ขนาดหนังสือพิมพ์ยังไม่เข้าใจประเด็นแล้วนับประสาอะไร...

เชื่อบ้านเมืองวุ่นเพราะความเห็นแตก
เดลินิวส์
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2552 เวลา 13:24 น

'นิคม'เปิดสัมมนา เผยสังคมมีความแตกแยกทางด้านความคิด ต้นเหตุทำบ้านเมืองวุ่นวาย

วันนี้(20 ธ.ค.) ที่รัฐสภา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ รัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน รุ่นที่ 4 โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า รัฐสภา มีความคาดหวังว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะนำหลักการเรื่องประชาธิปไตยไปเผยแพร่ให้กับเด็กนักเรียนได้เข้าใจ ว่า ความแตกต่างทางความคิดเห็นทางสังคม ถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ขณะสังคมมีความแตกแยกทางด้านความคิด และการเมือง ตรงนี้ถือเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่าวันนี้ สังคมไทยไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง จึงเป็นต้นเหตุทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย.

--------------------

คนพูดๆ อย่าง แต่นักข่าวพาดหัวอีกอย่าง

ความจริงเขาบอกว่าการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างต่างหากที่เป็นปัญหา

เฮ้อ

No comments: