Tuesday, April 01, 2008

All men are created equal

ในคอลัมน์ของผมประจำวันที่ 3 เมษายน 2551 ผมเบลอไปหน่อย ดันเขียนว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐฯ เขียนไว้ว่า All men are created equal. ความจริงแล้วอมตวาทะนี้มาจากคำประกาศเอกราช (Declaration of Independence) ของสหรัฐฯ ครับ แฟนๆ คอลัมน์โปรดทราบตามนี้นะครับ

No comments: