Sunday, October 14, 2007

เรียนฟรีมหาวิทยาลัยดังสหรัฐฯ

กุญแจสู่ความอยู่รอดของไทยในยุคโลกาภิวัตน์คือการศึกษา

น่าเสียดายที่ระบบการศึกษาของรัฐไทยในปัจจุบันจะไม่ช่วยให้คนไทยสามารถแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้

ทางเลือกสำหรับผู้ต้องการให้ลูกหลานอยู่รอดคือต้องขวนขวายหาแหล่งความรู้มาตรฐานสากลด้วยตัวเอง เช่นโดยการส่งลูกไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ

บัดนี้ อินเตอร์เน็ตให้ความหวังเราอีกทางหนึ่ง เพราะมหาวิทยาลัยดังๆ ของโลกหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรของตนให้กับชาวโลกได้เรียนฟรีผ่านวิดีโอทางอินเตอร์เน็ต

แน่นอน เรียนแบบนี้มีข้อเสียเปรียบบางอย่าง เช่นถ้าคุณสงสัยอะไรก็ไม่มีสิทธิถามอาจารย์ แต่ถ้าคุณเป็นเด็กไทย คุณก็คงไม่มีอะไรถามอาจารย์อยู่แล้ว ดังนั้นเรียนจากวิดีโอกับเรียนในห้องเรียนคงไม่แตกต่างกันมาก

ได้มีผู้ใจบุญรวบรวม หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไว้ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการค้นหา

ถ้าคุณอยากทราบว่า world-class education = การศึกษาคุณภาพระดับโลก เป็นอย่างไร นี่เป็นโอกาสของคุณแล้วครับ

โปรดสังเกตนะครับว่าเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้นคุณคงหนีไม่พ้นที่จะต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้แตกฉานซะก่อน

No comments: