Tuesday, September 04, 2007

Website upgrade

ผมกำลังพยายาม upgrade เว็บของผมอยู่ แต่ค่อยๆ ทำก็เลยช้าหน่อย ใครอยากช่วยทำก็อาสาสมัครมาได้เลยนะครับ อาจไม่มีตังค์ให้มาก (ตั้งราคาหนังสือไว้ถูกก็ยังงี้แหละ) แต่น่าจะมีสิ่งตอบแทนอย่างอื่น เช่นให้หนังสือไปอ่าน ให้ปรึกษาภาษาอังกฤษได้นอกคอลัมน์ ฯลฯ ;-)

ทีนี้ผมก็เลยคิดด้วยว่าน่าจะถามความเห็นของคุณผู้อ่านว่าอยากเห็นอะไรใหม่ในเว็บไซท์ของผม ถ้ามีคำแนะนำอะไรก็บอกมาได้นะครับ

No comments: