Monday, September 11, 2006


Corporate Social Responsibility or Identity Crisis?

บริษัทเหล้านี้พยายามแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือว่าสับสนว่าตัวเองเป็นอะไร

แล้วตกลงจะให้ดื่มหรือไม่ให้ดื่มเนี่ย

อ่านได้ในคอลัมน์ของผมวันพฤหัสฯ ที่ 14 ก.ย.นี้ครับ

No comments: